Rask levering / Sikre betalinger / Enkle returer

Belønningsbasert Trening

|6/01, 2023

Belønningsbasert Trening


Belønning og forsterkere


Nettsiden til Poteterapi 
Podkast til Poteterapi

Går du på jobb uten lønn? Ønsker du bekreftelse på at du gjør noe rett? Det gjør hundene og! Siden de ikke kan vårt språk så må vi lære de det, gjennom belønning og veiledning. Det er viktig å finne den rette forsterkeren, altså belønningen, til det enkelte indovod. For noen er det godbiter, for andre er det leker og noen ønsker kos eller ros. Eller alle de nevnte! Om ikke hunden anser det du belønner med som belønning da er vi over på det læringsteorien kaller for positiv straff. Som defineres som å tilføre et ubehag med det resultat at atferden reduseres.


Belønningsbasert trening handler kort fortalt om å belønne (positivt forsterke) atferd du vil ha mer av og forhindre eller ignorere uønsket atferd. Vanligvis bruker vi hundens mat eller godbiter, da dette er lett og raskt å belønne med. Vi vil at belønningen skal komme så fort som mulig og innen 3 sekunder etter atferden er gjort. Belønningen bør være liten nok til at hunden ikke må tygge den, på den måten får vi flyt i belønningsfrekvensene.


Når vi skal lære inn noe nytt eller vi er i et litt utfordrende miljø må vi bruke godbiter av høyverdi. Det er viktig at vi sikrer at hunden vet hva som er forventet av den, derfor må vi tenke på hvordan vi best mulig kan legge tilrette for mestring!